Bli med på den globale folkedialogen "We, the Internet"

organisert av FRK.ENES og Otte i samarbeid med Missions Publiques

Bli med på en den globale folkedebatten rundt Internett sin fremtid! Diskuter temaer knyttet til Internett og Internett isn fremtid rundt bord med 5-6 andre. Vi går i fellesskap gjennom fem tema som skal diskuteres, disse temaene omhandler hvordan du bruker Internett, det offentlige rom, kunstig intelligens og data. . Deretter skal du skrrive ned tankene dine, og diskutere disse med de andre på bordet ditt. Dine tanker og notater vil hjelpe oss med å få kunnskap om hvordan Internett blir sett på - av forskjellige folk som bruker det, rundt om i verden.
Arrangementet blir i Oslo, mer informasjon om sted og tidspunkt kommer. På grrunn av koronavirus er vi nødt til å registere alle som vil komme, og hver diskusjonsgruppe vil være seperat de andre diskusjonsgruppene. Det vil være mulighet å mingle i pausene. Husk å holde avstand!
Bli med og skap fremtiden til Internett!

Når og hvor?

Lørdag 10. oktober.
Les mer på linken hvor du melder deg på. På grunn av smittevern er vi nøye med å vurdere lokaler og hvorvidt vi skal gjennomføre dette online.

Hvor?

Sentralt i Oslo eller online - mer informasjon finner du på linken til der du melder deg på!

Når?

Lørdag 10. oktober. 09:00-17:00

Registrer deg på nett! Det er gratis å delta, men vi må registrere alle deltakere. Maks antall deltakere er 100 personer.

Forberedelse til dialogmøtet

For å forberede deg til dialogmøte, kan du lese denne introteksten (på engelsk). Den tar omtrent 15 minutter, og du kan laste den ned for å lese senere. Norsk versjon blir lagt ut hvor du melder deg på, når den er ferdig bearbeidet.

I nettversjonen vil du også kunne se noen videoer om Citizens’ Dialogues.

Om arrangørene

Om arrangørene

FRK.ENES er Maja Enes, som brenner for å gjøre Internett forståelig og håndgripelig for allmennheten. Hun ga ut boken "Internett Interentt Internett" i 2019, en populærvitenskapelig bok om Internett infrastruktur, administrasjon og teknologi.

Otte er et rådgivingsselskap som bistår kunder i å navigere teknologi, teknologianvendelse og myndigheters rammevillkår, og hvordan dette påvirker forretningsmodellene, mandatet, eller samfunnsoppdraget ellers.